Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Podpora studentských projektů

Členky správní rady garantovaly studentské projekty, které studenti sepsali a zažádali o finanční podporu Nadaci rozvoje občanské společnosti. Projekty byly podpořeny z programu Make a Connenction / Připoj se, který je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia.

Projekt: „KU – Nežij, abys dostával, žij, abys dával“, jehož cílem bylo uspořádání výcviku studentů k vedení Setkání prvních ročníků (studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity) a vlastní realizace tohoto setkání, publikační večer s názvem Informační tok – my v něm. Dále uspořádání dvou kulturních odpolední zaměřených na celostní vnímání člověka a vzdělávací aktivity vedoucí k prohloubení vědomostí a praktických dovedností studentů ZSF JU v přístupu k lidem s poruchou paměti.

Projekt: „Hraj si, štěkej, nekousej“, jehož cílem bylo neformální vzdělávání v oblasti zodpovědného vztahu mezi dítětem a psem. V rámci projektu bylo realizováno pět edukačních setkání dětí na základních školách se speciálně vyškolenými canisterapeutickými tými.

Projekt: „Něco víc“, v rámci kterého byl uspořádaný víkendový pobyt pro část dětí z dobrovolnického programu Pět P. Tým studentů pomohl s uspořádáním benefičního koncertu na podporu dobrovolnických programů při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.