Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Diskusní seminář

Seminář s členem organizace Lékaři bez hranic, chirurgem MUDr. Janem Trachtou se uskutečnil 23.3.2010. Seminář byl svolán v návaznosti na dobročinnou sbírku pro ostrov Haiti, který byl v lednu 2010 postižen ničivým zemětřesením. Seminář byl organizován společně se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity.