Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Benefiční koncert

Letošní ročník

Plakát koncertu

V současné době se připravuje druhý ročník benefičního koncertu, který se uskuteční 11.11.2011 v klubu Horká vana v Českých Budějovicích. Začátek bude v 18:00 hodin a hrát bude skupina BLUESET.

V rámci koncertu proběhne dražba výrobků.

Výtěžek z vydražených a prodaných výrobků půjde na podporu studenských sktivit na ZSF JU, vzdělávací akce, podporu občanského sdružení Hafík a dobrovolnických programů na ZSF JU.

Plakát na koncert (ke stažení)

Loňský ročník

Benefiční koncert na podporu a propagaci dobrovolnictví se uskutečnil 11.listopadu 2010 v Solnici v Českých Budějovicích. Koncert pořádala skupina studentů v rámci projektu „Něco víc“, byl organizován Nadačním fondem ZSF JU a Ústavem sociální práce ZSF JU.

Výtěžek z aukce výrobků a vybrané peníze prostřednictvím kasiček činil 38 889 Kč, byl použit na podporu dobrovolnických programů Ústavu sociální práce ZSF JU (sociálně preventivní dobrovolnický Program Pět P, Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a.s., Centrum zoorehabilitací a Centrum PATUP).