Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Adopce zambijských dětí na dálku

Nadační fond ZSF JU realizuje projekt Adopce zambijských dětí na dálku. Děti jsou podporovány svými „adoptivními rodiči“ z České republiky. Finanční podpora „adoptivních rodičů“ je výhradně věnovaná na úhradu nákladů spojených se školní docházkou (tj. školného, školních pomůcek, uniformy apod.). Hlavní koordinátorkou projektu je Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

Významnou událostí v roce 2010 bylo uzavření spolupráce s organizací Njovu o.s., což je nezisková organizace, která realizuje sociální projekty v Zambii. Díky této spolupráci je lepší koordinace projektu mezi pracovníky v Zambii a koordinátorkou v České republice.

V současné době je do projektu zařazeno 94 dětí.

Projekt Adopce zambijských dětí na dálku má vlastní webové stránky na adrese www.adopcezambie.cz i vlastní prezentaci na facebooku