Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Jak nás můžete podpořit

Pokud chcete finančně podpořit naše aktivity, můžete nám poslat příspěvek na náš účet číslo 612031553/0300 vedený u ČSOB - Lannova 3, Č. Budějovice.

Všem dosavadním i budoucím dárcům velice děkujeme.