Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Správní rada

Orgány Nadačního fondu jsou:

  • Správní rada
  • Revizor

Složení správní rady

Předseda správní rady
PhDr. Lenka Rosková
Místopředsedkyně správní rady
Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.
Členové správní rady
  • doc. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer
  • Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.
  • Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
  • Mgr. Věra Obelczová

Revizor Nadačního fondu

Ing. Jan Molek, CSc.