Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Historie fondu

Nadační fond Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity (dále jen Nadační fond) byl zapsán do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 9. dubna 1999 (oddíl N, vložka č.62). Nadační fond organizoval několik let za pomoci studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity mnoho drobných akcí, např. pravidelné Mikulášské zpívání, Sbírku hraček, stavebnic a dětských knížek, Tvořivé večery atd. Studenti se také aktivně podíleli na správě Nadačního fondu a byli členy správní rady. Od roku 2004 došlo k výraznému utlumení činnosti Nadačního fondu.

Svoji činnost obnovil Nadační fond k 1. 1. 2009 a to zejména v souvislosti s realizací projektu „Adopce zambijských dětí na dálku“. Tento projekt je zaměřen na trvalou pomoc dětem v Zambii, kterým jejich rodiče či nejbližší okolí nemohou poskytnout trvalou základní péči (dostatek jídla, ošacení, vzdělání, zdravotní péči). V roce 2009 byla tedy veškerá pozornost soustředěna na převzetí a vedení projektu, díky kterému byla poskytnuta finanční podpora vzdělávání 78 dětem v chudinské čtvrti Kalingalinga v Zambii. Děti jsou podporovány svými „adoptivními rodiči“ z České republiky.

V roce 2010 Nadační fond pokračoval v podpoře a rozvoji projektu „Adopce zambijských dětí na dálku“. Svoji činnost rozšířil o podporu dobrovolnických aktivit: Dobrovolnického programu v Nemocnici České Budějovice, a.s., sociálně preventivního dobrovolnického Program Pět P, Centra Zoorehabilitací, Univerzitního centra pro seniory PATUP). Výtěžek z benefičního koncertu konaného 11. 11. 2010 byl věnován těmto dobrovolnickým programům. V roce 2010 byla zahájena i veřejná sbírka na podporu různých projektů. Sbírka stále probíhá, můžete přispět i nyní, a to libovolnou finanční částkou na účet č.: 612031553/0300.