Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Nadačního fond Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity je nezávislá, nevýdělečná a nestátní organizace, která svou činností směřuje k rozvoji občanské společnosti, zejména v oblasti sociální a kulturní. Shromažďuje prostředky na podporu lidí s postižením, nemocných a jinak handicapovaných a na výchovně vzdělávací programy určené mladým lidem se zaměřením na další sociální práci. Cílem nadačního fondu je sestavovat grantové programy pro menší nestátní neziskové organizace (NNO) a studenty Jihočeské univerzity a tím posílit oblast činnosti neziskových organizací v regionu.